Wat

Individuele Coaching

Bij individuele coaching richten we ons op het ontwikkelen van capaciteiten op zakelijk en persoonlijk vlak. De verbetering komt vanuit de persoon. Deze verbeterde capaciteiten kunnen vervolgens ingezet worden voor het aangaan van uitdagingen, overkomen of oplossen van problemen en het uitdiepen van geluk.

Het ontwikkelen van capaciteiten is een leerproces. Wij ondersteunen en begeleiden bij dit proces. Het doel is het vergroten van persoonlijke effectiviteit, zowel zakelijk als privé.

Teamcoaching

Bij teamcoaching gaat het over collectieve patronen in gedrag en denken in de groep, dat vraagt een andere aanpak. Onderlinge verschillen in zienswijze moeten besproken worden. Als verschillen namelijk zichtbaar worden zal elkaar aanvullen belangrijker worden dan elkaar tegenwerken. Het groepsdoel wordt een hoger doel. De door te voeren verbetering zullen draagvlak krijgen met als gevolg dat energie gestoken wordt in team effectiviteit. Het gevolg is een beter en gezelliger team.

Ondersteuning bij participatie projecten

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat arbeidsparticipatie belangrijker wordt. De regering onderstreept dit door bepalingen in 2015, waarbij de doelstelling is, om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. Maar hoe? Hoe kun je mensen met een beperking laten werken?
Of de beperking een belemmering is, wordt mede bepaald door de omgeving, úw omgeving. Het aanpassen van de omgeving én het ondersteunen van uw nieuwe medewerkers zal de kans op succes enorm vergroten met als gevolg duurzame inzetbaarheid. Want voor hen is opnieuw aan de kant staan géén optie!

Communicatie en verbinding

Alle bedrijfsprocessen en verstandhoudingen in uw bedrijf staan of vallen met goede communicatie en verbinding. Is verbinding een gevolg van goede communicatie of andersom?
Als uw medewerkers begrijpen hoe communicatie werkt zal dat effect hebben op de verbinding tussen hen. Weten hoe je verbinding maakt zal de communicatie vereenvoudigen.
Wij hebben ervaring met communicatie en wat het doet voor de verbinding onderling en kunnen u helpen dit te verbeteren in uw hele bedrijf.

Algemeen

Coaching heeft de volgende positieve gevolgen:

  • Verbetering van vaardigheden en effectiviteit, dus het bereiken van doelen
  • Vermindering van psychische klachten, dus minder risico op burn-out en stress
  • Meer positieve gevoelens, dus meer tevredenheid op het werk