Wat anderen zeggen

Wij kunnen wel zeggen dat we het goed doen, maar wat anderen zeggen is belangrijk. Hieronder slechts een greep uit de vele referenties waar we trots op zijn.

Esther Verstraaten, Coördinator Banenafspraak bij Achmea Human Resources
Achmea logoBinnen Achmea vinden we het belangrijk om te werken aan een inclusieve werkomgeving waarin plaats is voor iedereen, ook voor talent met een arbeidsbeperking. Daarbij gaan we niet uit van wat iemand heeft maar van wat iemand kan. Vanuit dat uitgangspunt gaan regelmatig nieuwe medewerkers aan de slag. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers op de juiste manier ondersteunt worden. Een goede coach is in dit traject onmisbaar. Henk-Jan is een bepalende factor. Coachduo wordt ingeschakeld om in beginsel de behoefte aan coaching te inventariseren en samen met de medewerker te bepalen of en welke coachvraag er ligt. Daarna wordt gekeken hoe dat kan worden ingezet en met wie. Prettig aan Henk-Jan is dat hij breed meedenkt. Hij wordt ingeschakeld voor de medewerker maar denkt ook mee vanuit het werkgeversperspectief. Dat is een waardevolle combinatie.

Henk uit Leeuwarden:
Ik ben met Coachduo in contact gekomen via mijn werkgever.
In 2011 ben ik gediagnostiseerd voor ASS en AD(H)D. Na deze diagnose begon ik langzamerhand te merken dat de dagelijkse dingen anders liepen dan vóór de diagnose. Begin dit jaar ben ik begonnen aan het coaching traject in 11 stappen. Dit was voor mij een openbaring. Het geeft zo’n goed gevoel dat mijn coach precies begrijpt wat ik doormaak. En wat nog veel mooier is dat hij als geen ander de zaken waar ik dagelijks tegen aan loop, kan verwoorden zodat ik beter begrijp waarom ik dingen anders doe.
Ik ben steeds beter in staat het aangeleerde (woorden, gedachten, uitdrukkingen) in de praktijk toe te passen.

Edwin uit Eindhoven:
Een nieuwe baan, altijd even wennen. Henk-Jan heeft mij in een paar sessies mijn zelfkennis vergroot, door inzicht te geven in signalen die ik al langer van mijn omgeving kreeg, maar die door de vele herhaling niet meer tot mij doordrongen. Dit heeft mij enorm geholpen in de voortgang van mijn carrière. Daarnaast waren de sessies zeer motiverend en leuk, mede door de humor en doordat ik het op persoonlijk vlak goed met Henk-Jan kan vinden.